ضرورت احیاء کتابخانه های روستائی


بخشدار مرکزی تفت خواستار راه اندازی انجمن کتابخانه های روستائی و احیاء آنها شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت،"علی احمدیان" در سخنانی به مناسبت هفته کتاب به اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی در روستاها اشاره و گفت:بدون شک به منظور عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب  در این راستا،تلاش در راه اندازی کتابخانه های روستایی،حمایت و تجهیز کتابخانه های موجود در روستاها که به نوعی هر کدام دارای یک متولی بوده ولی عملا هیچ کدام از انها متولی خاصی را ندارند، کاهش شکاف طبقاتی بین جوانان روستائی و شهری و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ... اهمیت تصویب و راه اندازی انجمن کتابخانه های روستائی به شدت احساس می شود.

بخشدار مرکزی تفت به زمینه پیدایش و شکل گیری کتابخانه های روستائی در اوایل انقلاب توسط نهاد جهادسازندگی اشاره و افزود: انعطاف تشکیلاتی و شرایط خاص سال های اوایل انقلاب این امکان را برای جهاد سازندگی فراهم ساخته بود که کتاب را هم به عنوان جزئی از اجزای توسعه روستاها در برنامه ها و ماموریت های خود قرار دهد که حاصل ان راه اندازی کتابخانه های زیادی در روستاها شد که منشا بسیاری از تحولات و مقولات امر توسعه و ترویج در سطح روستاها شد.

وی با انتقاد از تعطیلی این مراکز بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی اظهار داشت:  کتاب از جمله دغدغه هایی است که همه ساله در گرامیداشت آن جلسات، نشست های گسترده و نمایشگاه های متعددی در کشورمان برگزار می شود تا آنجا که هفته ای را نیز به نام هفته کتاب نامگذاری کردند اما متاسفانه کتابخانه های روستائی،و کتابداران روستائی به فراموشی سپرده شدند و یا کمتر از آنها یاد می شود که باید تدابیر لازم در این بخش اندیشیده شود.

بخشدار مرکزی تفت در پایان بر ضرورت احیاءکتابخانه های روستائی به عنوان پایگاه های فرهنگی اجتماعی در روستاها تاکید کرد.

آدرس کوتاه :