طنین بانگ توحید در مدارس منطقه نیر


با شروع سال تحصیلی ، بانگ توحید در مدارس طنین انداز ونماز ظهروعصر به صورت جماعت بر گزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش  منطقه نیر همزمان با اذان ظهر بانگ توحید در مدارس منطقه نیز طنین انداز و نماز جماعت برگزار شد. مراسم نمادین نماز جماعت در دبیرستان یحیوی زاده نیر و دبستان حجاب گاریزات با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی و فرهنگی و جمعی از کارشناسان اداره صورت گرفت.

آدرس کوتاه :