عضویت بیش از 46 هزار نفر در تعاونی سهام عدالت


46 هزار نفردر شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تفت عضو می باشند

 

   به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت ،شرکت تعاونی سهام عدالت که بزرگترین تعاونی شهرستان تفت از لحاظ اعضاء می باشد در حال حاضر دارای 505 ، 46 نفر عضو می باشد.

تعداد 100 نفر از اعضاء آن در شش ماهه اول سالجاری به عضویت این تعاونی در آمده اند.

 

آدرس کوتاه :