عملكرد آموزشي سال گذشته مركز فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت


در سال گذشته 170 هزار نفر- ساعت آموزش مهارت به كارآموزان در مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت شركت كردند.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت،رئيس مركز علمي كاربردي فني و حرفه اي شهرستان تفت با اعلام اين خبر گفت :
در راستاي اشتغال زایی و ارتقاءسطح فنی و علمی و پر کردن اوقات فراغت جوانان در سال 1390 در بخش شهري و
روستایی و آموزشگاههاي آزاد 59 دوره به تفکیک محل هاي ذیل برگزار نموده است:
1) مرکز ثابت وسیار شهري
2) آموزشهاي روستایی
3) آموزشگاههاي آزاد
مرکز ثابت :
آموزشهاي مرکز ثابت و سیار شهري در این مدت شامل 24 دوره بوده که شامل رشته هاي برق صنعتی درجه 1 و 2 ، برق
اتوکد ، کیک ساز ترساز ، plc لوله کشی گاز ، کارور ، برق ساختمان درجه 1 و 2 ، تعمیر کولر آبی،کاربر نرم افزار اداري ، جوشکاري E 3
، آشپز سنتی ، سالاد ساز ، نقاشی روي شیشه و کریستال ، کاربر رایانه ، آشپزمخصوص روز و برق خودرو می باشد
در مجموع برگزاري کلاسها در این مدت 335 نفر كه تعداد 216 نفر برادران و تعداد 119 نفر خواهران بوده اند و 79500 نفرساعت در مرکز ثابت آموزش دیده اند
 . ¢
 مرکز روستایی:
آموزش هاي روستایی در این مرکز با 21 دوره شامل رشته هاي کاربر رایانه
مانتو دوزي، سرویس و نگهداري خودرو، سبزي آرا و میوه آرا ، پرورش دهنده
قارچ صدفی، روبان دوزي و تابلو ساز تزئینی در روستاهاي نیر، علی آباد ، بخ
وگاریز، دهشیر ، نصرآباد ، سخوید ، پندر ، فخرآباد ، حجت آباد و اسلامیه برگزار
شده است.
شایان ذکر است در مجموع این دوره ها 312 نفر كه تعداد 291 نفر خواهران و تعداد 21 نفر برادران بوده اند  و 49420 نفرساعت آموزش دیده اند  .
آموزش اتباع بیگانه : يك  دوره برق خودرو درجه 2 جهت آموزش اتباع افاغنه تشکیل و 12 نفر آموزش دیده اند 
 آموزشگاه هاي آزاد:
¢ در حال حاضر تعداد 13 آموزشگاه آزاد در شهرستان تفت مجوز فعالیت تحت نظارت این مرکز را دارا می باشند که در 21
دوره در رشته هاي مذکور در جدول ذیل اقدام به برگزاري کلاس می نمایند. در سال 90 بیش از 380 نفر كه تعداد 264 نفر خواهران و تعداد 114 نفر برادران بوده اند و 37717
نفرساعت کار آموز در دوره هاي این آموزشگاه ها شرکت کرده و آموزش دیده اند  .
 
آدرس کوتاه :