عيادت صادقي بخشدار مركزي از مديرعامل شركت تعاوني دهياريها

عيادت صادقي بخشدار مركزي از مديرعامل شركت تعاوني دهياريها


صادقي بخشدار مركزي به همراه همكاران از اميري مديرعامل شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي عيادت نمود.
عيادت صادقي بخشدار مركزي از مديرعامل شركت تعاوني دهياريها

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي؛ صادقي بخشدار مركزي صبح امروز به اتفاق تني چند از همكاران  از اميري مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي بخش مركزي كه به علت ناراحتي قلبي در بيمارستان شهيد بهشتي تفت بستري شده بود عيادت نمود.

 

 

                                                            

 

آدرس کوتاه :