غباروبی مساجدتوسط اعضای جوانان هلال احمر تفت


با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اعضای جوانان جمعیت هلال احمر تفت با غبار روبی مساجد این ماه مبارک را گرامی داشتند.

          به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر تفت، روز پنج شنبه مورخ 29/4/91 به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اعضای کانون جوانان جمعیت هلال احمربا حضور خود در مسجد کوی کرمسیر تفت به غبار روبی ،عطرافشانی آن مسجد پرداختند.با توجه به حلول ماه مبارک و پررنگ تر شدن حضور روزه داران خدا دوست درمساجد هر ساله طرح غبارروبی در یکی از مساجد شهرستان توسط اعضای جوانان هلال احمر انجام میگیرد که امسال با همت 15 نفر از اعضا این امر تحقق یافت .

                        

 

 

آدرس کوتاه :