فاز دوم واحدهای مسکونی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تفت


فاز دوم واحدهای مسکونی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تفت تا پایان آذر ماه سالجاری به اعضاء واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت تعداد96 واحد مسکونی از فاز دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تفت تا پایان آذر ماه سالجاری تکمیل و به اعضاء واگذار می گردد.
تاریخ شروع پروژه 19/1/1388 بوده و تا کنون مبلغ 000، 000، 080، 19ریال از اعضاء دریافت شده است.
همچنین برای ساخت واحدهای مذکور مبلغ 000، 000، 800، 4ریال تسهیلات از بانک توسعه تعاون و مبلغ 000، 000، 400، 8 ریال از اعتبارات بانک مسکن استفاده شده است.
شایان ذکر 48 واحد فاز اول تعاونی مذکور درآذر ماه سال 89 به اعضاء واگذار شده است.

 

آدرس کوتاه :