فتوکلیپ افتتاح پروژه های افتتاح شده در شهرستان تفت به مناسبت هفته دولت


این کلیپ گزارشی از بهره برداری پروژه های هفته دولت توسط استاندار در شهرستان تفت است.
آدرس کوتاه :