فتوکلیپ برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان تفت


این کلیپ گزارشی از برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان تفت است.
آدرس کوتاه :