فرماندار، بخشدار و جمعی از مسئولین از کارخانه کاشی شیرکوه بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی" در نشستی با مدیریت کارخانه در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت. در ادامه٬ ضمن بازدید از بخش‌های مختلف با کارگران این واحد نیز به گفت‌وگو پرداخت و در جریان مشکلات کارگران این کارخانه قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی" در نشستی با مدیریت کارخانه در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت. در ادامه٬ ضمن بازدید از بخش‌های مختلف با کارگران این واحد نیز به گفت‌وگو پرداخت و در جریان مشکلات کارگران این کارخانه قرار گرفتآدرس کوتاه :