فرماندار تفت خبر داد: روند مطلوب ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه در سطح شهرستان

فرماندار تفت خبر داد: روند مطلوب ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه در سطح شهرستانبه گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، "محمود زارع" در ابتداي اين نشست، با قدرداني از همراهي و مشاركت مناسب همه دستگاهها در اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: بر اساس بازديدها و گزارشات دريافت شده به لطف خدا ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه در سطح شهرستان از روند مناسب و مطلوبي برخوردار است و مشكل خاصي در اين رابطه وجود ندارد.

سرپرست فرمانداري تفت با تاكيد بر نظارت دقيق و كامل دستگاههاي مرتبط تا پايان مرحله ثبت نام از متقاضيان از نحوه برخورد و سطح آگاهي كاربران تعيين شده در ادارات مربوطه براي نام نويسي از افرادي نيازمند دريافت يارانه ابراز رضايت كرد.

زارع در بخش ديگري از سخنانش تفت را برخوردار از مردماني نجيب و سخت كوش عنوان كرد و گفت: در كنار توجه به امور كلان بايد رسيدگي به نيازهاي مراجعان و درخواست هاي مردمي نيز مدنظر باشد.

در ادامه اين نشست گزارشي از وضعيت بازار و اقدامات صورت گرفته در اين رابطه ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.