فرماندار شهرستان تفت از واحد تولیدی فولاد شمش کوهستان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمدمحامدی" فرماندار و "سید روح اله میرخلیلی" بخشدار نیر از واحد تولیدی فولاد شمش کوهستان نیر بازدید کردندو از نزدیک  با مشکلات این واحد تولیدی آشنا شدند . فرماندار دستورات لازم را برای برطرف کردن مشکل این واحد در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کرد. ‌گفتنی است فولاد شمش کوهستان نیر در صورت راه اندازی برای حدود 50 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمدمحامدی" فرماندار و "سید روح اله میرخلیلی" بخشدار نیر از واحد تولیدی فولاد شمش کوهستان نیر بازدید کردندو از نزدیک  با مشکلات این واحد تولیدی آشنا شدند . فرماندار دستورات لازم را برای برطرف کردن مشکل این واحد در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کرد.
‌گفتنی است فولاد شمش کوهستان نیر در صورت راه اندازی برای حدود 50 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.


آدرس کوتاه :