فرماندار شهرستان تفت :ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه بایستی از ادارات و نهادهای دولتی شهرستان آغاز شود.


جلسه کارگروه حفاظت از منابع آب شهرستان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین در فرمانداری شهرستان تفت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " ضرورت تشکیل جلسه را بحث روان آب های منطقه ده بالا بیان کرد و افزود: مشکلات این منطقه تا حدودی در سال جاری حل شده است اما نیاز است این شورا به صورت جدی تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد تا این مشکل به طور کامل حل و فصل شود .

فرماندار شهرستان تفت در ادامه خواستار معرفی مشترکین پر مصرف شهرستان به این شورا شد و گفت: امیدوارم با پیگیری شرکت آبفا و آبفار تفت لیست مشترکین پر مصرف به این شورا ارائه شود تا تصمیمات لازم برای برخورد با این مشترکین گرفته شود.

 محامدی خواستار مصرف بهینه آب در ادارات و نهاد دولتی شد و افزود: ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه بایستی از ادارات و نهادهای دولتی شهرستان آغاز و همه دستگاه‌ها الگویی در این زمینه باشند و تمامی رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی، نظامی و انتظامی، دانشگاه ها،شهرستان مکلف و موظف به کاهش مصرف آب در ادارات متبوع خود هستند.آدرس کوتاه :