گزارش تصویری از

فریاد لبیک یا رسول الله(ص)درشهرستان تفت


                    
گزارش تصویری از

     

    

     

 

 

آدرس کوتاه :