فعالیتهای بخش گردشگري وابسته به فعاليت همه جانبه تمام بخش هاي خدماتي است


سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت با تاكيد بر لزوم فعال بودن بودن تمام حوزه هاي موثر در صنعت گردشگري گفت: كامل بودن چرخه اين صنعت منوط به فعاليت همه جانبه تمام بخش هاي خدماتي است.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تفت"ولی غیاثی"افزود: اگر تمام بخش هاي خدماتي حوزه گردشگري كامل نباشند، زنجيره اين صنعت در شهرستان ناقص مي ماند. غیاثی سیستم حمل ونقل مسافران  را جزو بخش هاي مهم دخيل در جذب و رضايت گردشگر توصيف كرد و گفت: اگر بخواهيم به ارتقاء و جايگاه ثابت و قابل قبولي در زمينه گردشگري دست يابيم، نبايد تنها بر روي بخش هاي اقامتي مانند هتل داري تمركز كنيم.

 

 

 

سرپرست میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان با اشاره به توسعه و نوسازي هاي اخير مراكز اقامتي شهرستان ضمن تقدیر از نظارت سازنده و شایسته فرمانداری ، بخشداری وشهرداری شهرستان اظهار داشت: افزايش خدمات و وسعت فضاي اين اماكن علاوه بر صرفه اقتصادي براي صاحبانشان، در جهت بهبود وضعيت بخش گردشگري این شهرستان بسيار مفيد و ارزشمند است. غیاثی همچنين عملكرد فرمانداری ،بخشداری و شهرداري تفت را بسیارخوب توصيف كرد و گفت: اين نهادها تمام تمركز خود را روي فراهم آوردن شرايط لازم در تمام ظرفيت ها جمع كرده اند كه نشان از مسئوليت پذيري آنها در امر گردشگري دارد.

 

 

 

آدرس کوتاه :