گراميداشت روز جهاني كودك

كانون پرورش فكري روز جهاني كودك را با حضور بچه هاي مهد هاي كودك در محل پارك شهر گرامي داشت


به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت به مناسبت روز جهاني كودك كانون پرورش فكري با همكاري اداره بهزيستي و سازمان هلال احمر شهرستان و با حضور جمعي از بچه هاي مهد هاي كودك اين روز را گرامي داشتند. كودكان با راهپيمايي در پارك شهر در حالي كه پلا كاردهايي در دستشان بود با سر دادن شعار هايي از حقوق كودكانه خود دفاع كردند .اين كودكان پس از راهپيمايي درايستگاه نقاشي كه توسط كانون پرورش فكري مهيا شده بود شركت كرده و نقاشي كشيدند و در پايان از سوي رئيس اداره بهزيستي به همه كودكان جوايزي اهدا شد.    
گراميداشت روز جهاني كودك

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت به مناسبت روز جهاني كودك كانون پرورش فكري با همكاري اداره بهزيستي و سازمان هلال احمر شهرستان و با حضور جمعي از بچه هاي مهد هاي كودك اين روز را گرامي داشتند.

كودكان با راهپيمايي در پارك شهر در حالي كه پلا كاردهايي در دستشان بود با سر دادن شعار هايي از حقوق كودكانه خود دفاع كردند .اين كودكان پس از راهپيمايي درايستگاه نقاشي كه توسط كانون پرورش فكري مهيا شده بود شركت كرده و نقاشي كشيدند و در پايان از سوي رئيس اداره بهزيستي به همه كودكان جوايزي اهدا شد.

 

 

آدرس کوتاه :