كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با همكاري نهاد كتابخانه ها جشن كتاب را برگزار نمود


همزمان با هفته كتاب و كتابخواني جشن كتاب در محل كانون پرورش برگزار شد

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،درمراسم جشن كتاب معاون فرماندار،جمعي از مسئولين ،خانواده ها ،كتابداران و اعضا ي كانون حضور داشتند در ابتدا قرآن مجيد ،سرود ملي جمهوري اسلامي و سرود ملي كانون پخش شد.سميه فلاح ،مسئول كانون پرورش فكري ضمن خوش آمد گويي و تبريك هفته كتاب و كتابخواني گفت:كانون و كتابخانه ها دو ارگاني هستند كه در جهت ترويج فعاليت كتابخواني مي توانند گام موثري را بردارند.در ادامه شعر خواني ،ضرب زور خانه اي ،مسابقه و سرود كتاب از جمله برنامه هاي اجرايي اين مراسم بود.همچنين داستان دسته جمعي كه قسمت كوتاهي لز آن نوشته شده بود توسط حاضرين تكيل و پس از قرائت مورد توجه همگان قرار گرفت و در پايان از كتابداران و اعضاي كتابخوان برتر تقدير شد.

آدرس کوتاه :