كسب مقام اول مسابقات موتور سواری قهرمانی استان یزد توسط ورزشكار تفتي


امیر ملک پور توانست مقام اول مسابقات موتور سواری قهرماني استان يزد را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت، در مسابقات استانی موتور کراس كه در2 استارت 250cc و 450 cc  درشهرستان مهریز برگزار گردید، امیر ملک پور از تیم موتور سواری تفت مقام اول مسابقه 450 cc را کسب کرد و تیم شهرستان تفت توانست بعد از تیم های اردکان ومهریز مقام سوم مسابقات را بدست آورد .

آدرس کوتاه :