لكه گيري محورهاي حوزه استحفاظي شهرستان تفت


لكه گيري و ترميم محورهاي مواصلاتي شهرستان

به گزارشروابط عمومی اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت، در ماه اخير مقدار 40 تن آسفالت گرم جهت لكه گيري محورهاي دهشــير-گاريز ، گاريز-زردين ، زردين-نير و تفت-دهشــير توسط نيروهاي زحمتكش اداره مورد مصرف قرار گرفت.

اميد است با ارتقاء كيفيت محورهاي حوزه شهرستان موجبات رضايت مسافرين محترم فراهم شود.

 

آدرس کوتاه :