لكه گيري محور كردآباد - عبدالله


لكه گيري و ترميم جاده كرد آباد - عبدالله با آسفالت سرد صورت پذيرفت.

 

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت ، در راستاي ترميم و نگهداري جاده ها نيروهاي زحمتكش راهداري ، محور كردآباد - عبدالله را كه در برخي نقاط آسيب ديده و نياز به مرمت داشته را با آسفالت سرد لكه گيري نمودند. با توجه به نزديكي به فصل سرما آن اداره سعي در تكميل عمليات ترميم و بازسازي محورهاي مواصلاتي حوزه استحفاظي خود داشته تا با توان و كيفيت مطلوبتر به استقبال زمستان بروند.

 

 

 

آدرس کوتاه :