مانور اطفاي حريق در عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان يزد برگزار شد


در سومين روز از هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مانور اطفاي حريق در عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان يزد برگزار شد .

 

 به گزارش روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در سومين روز از هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مانور اطفاي حريق در عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان يزد برگزار شد .

اين مانور با همكاري يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري يزد وكادر آتش نشاني و با حضور جمعي از مسئولين استان در محل كمر بند سبز يزد صورت گرفت .

 

در سومين روز از هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مانور اطفاي حريق در عرصه هاي جنگلي و مرتعي استان يزد برگزار شد .

اين مانور با همكاري يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري يزد وكادر آتش نشاني و با حضور جمعي از مسئولين استان در محل كمر بند سبز يزد صورت گرفت .

مانور كنترل آفات و امراض گياهي يكي ديگر از مانورهاي اين مراسم بود كه از سوي معاونت حفاظت اين اداره كل در قالب سمپاشي نمادين برگزار گرديد . .

مدير كل مديريت بحران استانداري يزد در اين مراسم پيش بيني ، پيشگيري ، مقابله و بازسازي را از اركان مديريت بحران بر شمرد

غلامرضا برزگري گفت اجراي مانور ها از جمله برنامه هاي آماده سازي و آموزشي جهت مواجهه با حوادث محسوب مي شود .

وي خاطر نشان ساخت خشكسالي طي سالهاي گذشته تاثيرات نامطلوبي بر عرصه هاي منابع طبيعي استان گذاشته است .

برزگري با اشاره به شرايط سخت اقليمي در استان يزد افزود لازم است از همين منابع و ذخائر موجود طبيعي استان به طور جدي محافظت شود .

اين مسئول اقدامات اداره كل منابع طبيعي در اجراي طرح هاي آبخيزداري ، عمليات هاي اصلاحي و احيايي در مراتع و ايجاد فضاي سبز در حريم جاد ها را از جمله فعاليت هاي موثر برشمرد .

وي گفت خوشبختانه با همكاري مردم در تابستان امسال ميزان سرانه مصرف آب توسط شهروندان يزدي از متوسط كشور پايين تر بود .

در همين زمينه وي افزايش آگاهي و آموزش را از اولويت هاي مديريت بحران استان در مواجهه با حوادث برشمرد .

در حاشيه اين مراسم نمايشگاهي از فعاليت ها و اقدامات اداره كل منابع طبيعي استان در بخش بحران برپا شد.

معرفي پروژه هاي شاخص و تاثير گزار بهره برداري شده در بخش منابع طبيعي همراه با معرفي تهديد ها و چالش ها در اين بخش و نيز ادوات و تجهيزات اطفاي حريق و مقابله با آفات و امراض گياهي از جمله موارد ارائه شده در اين نمايشگاه بود .

وقوع سيل ، خشكسالي ، طغيان آفات و امراض ، سرمازدگي ، طوفان هاي شن و گسترش بيابانزايي از جمله بلاياي طبيعي در بخش منابع طبيعي استان مي باشد .

آدرس کوتاه :