مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تفت


جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تفت در تاریخ 25/3/91 تشکیل گردید

 به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تفت در روز پنج شنبه مورخ 25/3/91 در محل سالن غدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت تشکیل گردید.

دراین جلسه که سرپرست بخشداری مرکری تفت، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت و اعضاء تعاونی مذکور حضور داشتند، در ابتدا هیئت مدیره و بازرس تعاونی گزارشی از عملکرد خود به حضار ارائه نمودند ، سپس صورتهای مالی تعاونی در سال 90 و بودجه پیشنهادی شرکت در سال 91 مطرح و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. همچنین با توجه به اتمام مدت خدمت بازرسان تعاونی ، جهت انتخاب بازرسان جدید رای گیری بعمل آمد.

در خاتمه در خصوص مسائل جاری تعاونی بین اعضاء و مسئولین مربوطه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راهکارهایی برای تقویت و پیشبرد اهداف تعاونی مطرح گردید.

 

آدرس کوتاه :