مدارس امین گامی در جهت ارتباط بین حوزه ومدارس


در سال تحصیلی جدید دو مدرسه امین در مدارس ملا صدرا و شهید دهقانی ایجاد گردید.

در سال تحصیلی جدید با توجه به ضرورت پاسخ به پرسش های احکام و مشاغل شرعی دانش آموزان دو مدرسه امین در شهرستان تفت ایجاد گردید در مدارس امین روحانیون با حضور مداوم در مدارس ارتباط دانش آموزان و حوزه را تقویت می کنند.

آدرس کوتاه :