مديربرق تفت در ديدار با فرماندهي انتظامي اين شهرستان برتحكيم روابط با نيروي انتظامي تاكيد كرد.


مديريت توزيع برق شهرستان تفت باحضور درمحل ستادفرماندهي انتظامي بافرمانده انتظامي شهرستان تفت ديدار كرد.

به گزارش روابط عمومي توزيع برق تفت، امير ابوئي، مدير برق شهرستان تفت  با تقدیر از زحمات و تلاش های موثر مجموعه نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و بالا بردن احساس امنیت تصریح كرد: كاهش چشمگير سرقت سيم  در شهرستان ، جز تلاش وهمياري نيروي انتظامي امكان پذير نبوده است.وي درادامه سخنانش به بيان مشكلات نقدينگي شركت توزيع برق  پرداخت وبر لزوم وصول مطالبات مشتركين برق تاكيد كرد.

درادامه سرهنگ ميرحسيني فرمانده انتظامي شهرستان تفت  ضمن تقديروتشكر از زحمات مديروپرسنل زحمت كش توزيع برق شهرستان تفت درخصوص برقراري نظم وامنيت درشهرستان وراهكارهاي پيشگيري ازسرقت شبكه هاي برق رابرشمرد ودرخصوص پيگيري پرداخت هزينه برق مربوط به اماكن آن فرماندهي درسطح شهرستان قول مساعد داد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :