مدير برق تفت: رضايت مردم با تداوم همكاري ادارات برق و راه و شهرسازي محقق مي شود


مديريت توزيع برق شهرستان تفت باحضور درمحل اداره راه وشهرسازي با رياست آن اداره ديداركرد.

به گزارش روابط عمومي توزيع برق تفت،اميرابوئي ، مدير برق شهرستان تفت ضمن تقدير از زحمات وتعامل خوب  اداره راه و شهرسازي اظهاراميدواري كرد: ادارات برق و راه ، همچون گذشته با يكديگر تعامل وهمكاري داشته تا هدف اصلي يعني رضايت مردم محقق گردد.

وي همچنين به بيان مشكلات نقدينگي شركت توزيع برق و لزوم وصول مطالبات مشتركين برق تاكيدكرد .

درادامه رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان تفت ،ضمن تشكراززحمات مجموعه مديريت توزيع برق شهرستان تفت درخصوص تامين روشنائي مناطق مختلف حادثه خيز شهري وروستائي، تامين روشنائي محور تفت به يزد  را يكي از  محورهاي پر رفت وآمد شهرستان برشمرد  وخاطر نشان كرد: تامين روشنايي بزرگراه تفت -يزد  كار بسيار ارزنده و شاخصي است  كه برق شهرستان تفت  در اين خصوص  انجام داده است .

وي  با اشاره به دسترسي اين محور شرياني به  مناطق مختلف ييلاقي وتوريستي استان اظهار اميدواري كرد : با همكاري برق تفت ، همواره شاهد روشنايي مطلوب در اين مسير باشيم.

رييس اداره راه وشهرسازي شهرستان تفت  در پايان سخنانش بر پيگيري وپرداخت بدهي معوقه انشعابات مربوط به آن اداره قول مساعد داد. 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :