مدير كل دفتر آمار و اطلاعات و قائم مقام مدير اجرايي سرشماري عمومي كشاورزي سال93 استان: تفت، از شهرستانهاي ممتاز استان در اجراي طرح سرشماري كشاورزي است


مدير كل دفتر آمار و اطلاعات و قائم مقام مدير اجرايي سرشماري عمومي كشاورزي سال93 استان در بازديد از روند اجراي طرح سرشماري كشاورزي در شهرستان تفت، از اين شهرستان به عنوان يكي از شهرستانهاي ممتاز استان در اجراي طرح سرشماري كشاورزي ياد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، "حميد فخرالدين" در اين بازديد كه فرماندار و جمعي از عوامل ستاد اجراي طرح سرشماري كشاورزي استان و شهرستان تفت نيز حضور داشتند با قدرداني از عوامل اجرايي ستاد سرشماري كشاورزي شهرستان تفت اظهار داشت: به رغم آن كه اجراي اين طرح در شهرستان تفت به دليل پراكندگي روستاها و حجم بالاي كار، سنگين تر از ساير مناطق است اما خوشبختانه تاكنون اين شهرستان يكي از موفق ترين حوزه ها در اجراي سرح سرشماري كشاورزي است.

وي با بيان اين كه تفت بیشترین تعداد مامور و کارشناس فنی را در بحث سرشماری کشاورزی به خود اختصاص داده است ادامه داد: ۱۸ مامور و ۳ کارشناس فنی در روند سرشماری کشاورزی شهرستان تفت حضور دارند و تاكنون به نحو شايسته اي به فعاليت پرداخته اند.

مدير كل دفتر آمار و اطلاعات و قائم مقام مدير اجرايي سرشماري عمومي كشاورزي سال93 استان بر اهميت همكاري كشاورزان با ماموران آمارگيري تاكيد كرد و افزود: هر چه قدر اطلاعات ارائه شده از سوي كشاورزان جامع تر و دقيق تر باشد نتايج حاصل از اجراي اين طرح عظيم ملي نيز مطلوب تر خواهد بود.

فخرالدين همچنین خواستار توجه ویژه به موضوع ماموران ذخیره در این سرشماری شد.آدرس کوتاه :