مدير كل فني و حرفه اي استان يزد از مركزفني و حرفه اي تفت


مدير كل و معاون امور مالي و اداري اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان يزد از مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت بازديد نمود.

 به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت از بازدید " حبيب كارگر مديركل " و " آقاي نويدي معاونت امور مالي و اداري "  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد خبر داد .
در اين بازديد" حبيب كارگر " و " نويدي " با هدف رفع موانع و مشكلات مالي و عمراني و تسهیل در روند اجرایی راهبردی مهارت وفناوری مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان تفت را مورد بازدید قرار دادند.
در ادامه از کارگاههای فناوري ، جوشکاری ،برق صنعتي ،برق ساختمان ، برق خودرو مركز بازدید بعمل آمد.
نظم وانظباط موجود در کارگاهها،رعایت لی اوت کارگاهی ،تعداد کارآموزان حاضر در کارگاهها،اثر بخشی دوره ها ،تجهیزات موجود در آن وهمچنین تنوع حرفه های موجود در مرکز با توجه به تعداد کارگاههای آن از نکاتی بود که بیش از سایر موارد رضایت بازدید کنندگان را بخود جلب نمود.
در ادامه از فضای اداری ،انبار ، مهمانسراها ،دانشگاه علمی-کاربردی و محوطه مرکز بازدید بعمل آمد که در تک تک این فضاها نظم وانظباط موجود ورعایت اصول فنی حاکم بر آن موجب رضایتمندی بیشتر این عزیزان گردید.
سپس در پایان بازدید جلسه ای در دفتر ریاست مرکز برگزار گردید و" علي شباني " خواسته ها وپیشنهادات خود را جهت رفع مشكلات آموزشي مركز و روستاها و غيره را بیان كرد و مورد بحث و تصميم گيري مدير كل قرار گرفت.
آدرس کوتاه :