مدیران مدارس در خصوص اتوماسیون تحت وب آموزش دیدند


اتوماسیون مدارس از اول مهر درمدارس راه اندازی می شود

جلسه ی آموزشی ، توجیهی مدیران مدارس در خصوص نحوه ی استفاده از اتوماسیون تحت وب در سالن اجتماعات تشکیل گردید در این جلسه کارشناس فن آوری اطلاعات شهرستان با توجه به اهمیت به روز رسانی امورات مدارس ، اتوماسیون را به جهت کم هزینه بودن ،جلوگیری از اتلاف وقت و استفاده از امکانات آن را مفید دانست و بر اهتمام مدیران جهت اجرایی شدن آن تاکید کرد، مهدی زاده در این زمینه یادآور شد تا کلیه مکاتبات مدارس مدارس از شروع سال تحصیلی جدید بصورت اتوماسیون خواهد بود و مدیران برنامه ریزی لازم جهت تامین تجهیزات لازم را بنمایند وی به سایت آموزش و پرورش شهرستان نیز اشاره و خاطرنشان ساخت تا جهت استفاده سریع تر از اتوماسیون و بهره برداری بهتر از پورتال آموزش و پرورش تفت ، آیکن اتوماسیون در سایت قرار داده شده است .

نحوه استفاده از کارپوشه ،چگونگی درج نامه و ارسال آن ،استفاده از نامه های دریافتی ، پوشه عمومی ، تنظیمات ، ثبت و صدور نامه ها و .... از مواردی بود که توسط کارشناس فن آوری اطلاعات آموزش لازم داده شد ،

لازم به ذکر است از اول مهرماه سالجاری رسماً اتوماسیون مدارس راه اندازی خواهد شد.

آدرس کوتاه :