مدیردبیرستان شهید محلاتی نصر آباد منصوب شد


در مراسمی با حضور مدیر آموزش و پرورش ، کادر اجرایی و آموزشی و دانش آموزان آموزشگاه، محمد حسین دهقانپور به عنوان مدیر جدید دبیرستان شهید محلاتی معرفی واز خدمات مدیر قبلی قدردانی به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش تفت در این مراسم مدیر آموزش و پرورش ضمن تبریک هفته بسیج دانش آموزی از شهید فهمیده بعنوان شهیدی که علیرغم سن کم ولی بواسطه حفظ میهن جان خود را تقدیم انقلاب کرد یاد برد واز دانش آموزان خواست تا با درس خواندن دین خود را به اسلام وشهداء ادا نمایند.

عبدالمجید زارع در ادامه ضمن تقدیر وتشکر از مدیر قبلی آموزشگاه از معاونت آموزشگاه که دراین

 مدت وظایف آموزشگاه را بر عهده داشت قدردانی کرد وی ضمن معرفی محمدحسین دهقانپور به عنوان مدیر جدید این آموزشگاه، از کادر اجرایی و آموزشی خواست تا با همکاری وهمفکری با مدیر جدید گام های موثری در پیشرفت و رشد دانش آموزان ومدرسه بردارند، وی شوراهای دانش آموزی را زمینه ساز کارهای بهتر در مدارس ذکر کرد واستفاده از فکراعضای شورای منتخب واعتماد به آنهارا زمینه رشد بهتر در برنامه را فراهم می سازد،

مدیر قبلی آموزشگاه در این مراسم ضمن تشکر از مدیر آموزش و پرورش که از زمان تصدیدراین پست تاکنون با دلسوزی سعی بر رشد آموزش وپرورش شهرستان رادارند گزارشی از وضعیت آموزشگاه را ارائه نمود، محمد حسین دهقانپور ضمن تشکر از معاونت آموزشگاه که در این مدت زحمات زیادی را قبول دار شدند برای مدیریت فعلی آموزشگاه آرزوی موفقیت کرد.

آدرس کوتاه :