مراسم افتتاحيه دوره آموزشي مركز فني و حرفه اي


در مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت مراسم افتتاحيه دوره هاي آموزشي در رشته هاي خواهران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، در راستاي ارائه مشاوره و هدايت شغلي - تحصيلي به كارآموزان جوياي كار ، در مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان تفت، مراسم افتتاحيه دوره هاي آموزشي در رشته هاي مهارتي برگزار شد .
در مراسم افتتاحيه كه براي كارآموزان پذيرش شده در رشته آشپزي سنتي در شيفت صبح در سالن آمفي تاتر مركز برگزار شد ، " محمد علي ثقفي " ضمن معرفي كاركنان اداري و تشريح وظايف آنان دستورالعمل هاي مشاوره و هدايت شغلي – تحصيلي براي كارآموزان تعريف و پيرامون مواردي از قبيل جايگاه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، نحوه بهره مندي از امكانات مركز، ايمني و حفاظت در كارگاه ها و استانداردهاي آموزشي توضيحاتي را بيان كرد .
 
" ثقفي " بر استفاده صحیح و مناسب از امکانات مرکز تأکید کرد و از هنرجویان خواست از فرصت به دست آمده برای بهره گیری از امکانات، فضای آموزشی و مربیان مجرب مرکز، کمال بهره را ببرند
آدرس کوتاه :