مراسم تجلیل از جوانترین خوشنویس شهرستان تفت


طی مراسمی ازجوان ترین خوشنویس شهرستان آقای محمد شاهدی هنر جوی دوره عالی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

   به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت در جلسه ای که در روز شنبه 22 مهرماه سال 1391 رأس ساعت 16 که با حضور پیشکسوتان و هنر جویان هنرخوشنویسی این شهرستان در محل سالن کنفرانس این اداره برگزار شد از جوان ترین خوشنویس این شهرستان آقای محمد شاهدی هنر جوی دوره عالی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
   انجمن خوشنویسان این شهرستان، دارای هنرمندان صاحب نامی از جمله آقای سید جمال طباطبائی، علیرضا طالبی پور، خانم عارفه زارع، و سیما امیر بیکی می باشد. در بین این هنرمندان خانم سیما امیر بیکی دارای مدرک ممتاز و فوق ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران می باشند.
   شایان به ذکر است که کلاس های انجمن خوشنویسان این شهرستان در روز های پنجشنبه هر هفته از ساعت 15 الی 30/17 دقیقه در محل خانه فرهنگ و هنر تشکیل می شود.  
 
 
آدرس کوتاه :