مردم شهرستان تفت اهانت به پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند


همگام با خروش جهان اسلام درهتک حرمت با ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) مردم شهرستان تفت با شرکت درراهپیمایی ضمن انزجار از از عوامل این اهانت ، توطئه ی آمریکایی ، اسراییلی هتک حرمت را به نبی مکرم اسلام (ص) را محکوم خواستار محاکمه عاملان آنها شدند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت:

راهپیمایان که پس از نماز جمعه به خیابانها آمده بودند با سردادن شعارهای لبیک یا رسول الله ، مرگ برآمریکا ومرگ براسراییل ازامت اسلام خواستند باوحدت وهمدلی از تکرار چنین جنایت هایی جلوگیری نمایند آنها درپایان راهپیمایی خود با قرائت قطعنامه ای خارج نمودن لیست منافقین از تروریست را نیز محکوم نمودند ،

راهپیمایان درقطعنامه ی پایانی خود از مجامع بین المللی خواستند قبلز اینکه به خشم الهی دچارشوند عوامل این اقدام شوم را به سزای اعما خود برسانند .

آدرس کوتاه :