مدیر کمیته امداد امانم خمینی(ره)شهرستان تفت:

مردم نوعدوست این شهرستان ندر جشن عاطفه ها ی امسال 100میلیون ریال کمک کردند


مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت گفت:مردم نوعدوست این شهرستان در جشن عاطفه های امسال 100میلیون ریا ل به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.
مدیر کمیته امداد امانم خمینی(ره)شهرستان تفت:

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت، "محسن علیزاده" با بیان این مطلب افزود: از این میزان 48میلیون و652هزار ریال آن نقدی ومابقی بصورت کمک های غیر نقدی شامل :لوازم التحریر،کفش ،پوشاک وغیرو بوده است.

وی اظهار داشت:در جشن عاطفه های امسال 43نفر از نیروهای امدادی ومردمی در93پایگاه ثابت وسیارکمک های مردم نوعدوست شهرستان راجمع آوری کردند.

ایشان خاطر نشان کرد:در جشن عاطفه های سال گذشته مردم نوعدوست شهرستان تفت بیش از 90میلیون ریال بصورت نقدی وغیر نقدی به دانش اموزان نیازمند کمک کردند.

آدرس کوتاه :