اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت برگزار می کند

مسابقات کتابخوانی درماه مبارک رمضان


مسابقه کتابخوانی به صورت مکتوب ویژه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان و همچنین مادران و زنان خانه دار در کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار می شود.
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت برگزار می کند
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت، مسابقه کتابخوانی به صورت مکتوب ویژه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان و همچنین مادران و زنان خانه دار در کتابخانه های عمومی شهرستان برگزار می شود.
این اداره برای کودکان ونوجوانان در این ماه مسابقه نقاشی در نظر گرفته است که کودکان عزیز می توانند با مراجعه به کتابخانه های شهرستان در این مسابقه شرکت نمایند.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به هر یک از کتابخانه ها و پایگاه های بسیج شهرستان فرم های شرکت در این مسابقات را دریافت کنند. لازم به ذکر است مهلت شرکت دراین مسابقات تا پایان مرداد ماه می باشد.
در بخش مسابقات اینترنتی علاقه مندان به شرکت در انواع مسابقات کتابخوانی می توانند با مراجعه به سایت www.booki.Ir به صورت آنلاین درانواع مسابقات شرکت کنند و هدایای ارزنده آن بهره مند شوند.
 
آدرس کوتاه :