مسائل و مشکلات بخش نیر درحوزه برق (شهری و روستایی) مورد بررسی قرار گرفت


باحضور بخشدار، شهردار و رئیس اداره برق نیر در محل دفتر بخشدار مسائل و مشکلات بخش نیر درحوزه برق (شهری و روستایی) مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر طی جلسه ای باحضور بخشدار، شهردار و رئیس اداره برق نیر در محل دفتر بخشدار مسائل و مشکلات بخش نیر درحوزه برق (شهری و روستایی) مورد بررسی قرار گرفت.

میرخلیلی بخشدار نیر در این جلسه با تأکید بر اینکه ایام محرم نزدیک است و اکثر درخواست روستایی و شهری در حوزه اداره برق روشنایی معابر می باشد خواستار انجام هرچه سریعتر این امر شد.آدرس کوتاه :