مسائل و مشکلات روستای رشکوئیه مورد بررسی قرار گرفت


جلسه برسی مسائل و مشكلات روستا رشکوئیه باحضور بخشدارگاریزات کهدوئیه , اعضای شوراي اسلامي و دهیار رشکوئیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات كهدوئيه طي جلسه اي كه باحضور بخشدار, اعضای شوراي اسلامي و دهیار رشکوئیه برگزار گردید مسائل و مشكلات اين روستا از قبیل ساماندهی بافت قدیمی روستا ، تسریع در انجام پروژه هاي عمراني ، انجام طرحهای درآمد زا و اشتغالزا توسط دهیاری، نظافت روستا و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت.آدرس کوتاه :