مسائل و مشکلات پیمانکاران پروزه های روستایی در بخش نیر مورد بررسی قرار گرفت


در حاشیه همایش دهیاران بخش نیر مسائل و مشکلات پیمانکاران پروزه های روستایی در بخش نیر باحضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری در محل دفتر بخشدار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر در حاشیه همایش دهیاران بخش نیر مسائل و مشکلات پیمانکاران پروزه های روستایی در بخش نیر باحضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری در محل دفتر بخشدار مورد بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :