مسجدامام تفت یکی از بناهای منحصر بفرد دوره صفوی


مسجدامام تفت یکی ازبناهای باارزش شهرستان تفت بوده که به شماره 771 درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت، سرپرست اين نمايندگي گفت: بازدیدازمساجد تاریخی همواره درتعیین دیدگاه گردشگران درآشنایی با فرهنگ ایران تاثیربسزایی داشته است.

"ولي غياثي"افزود: مسجدامام(مسجدشاه ولی)یکی ازبناهای منحصربفرد مجموعه امام تفت بوده که به دستورخانش بیگم خواهرشاه طهماسب درقرن نهم هجری قمری ساخته شده است.دراین مسجدبزرگ آثارقابل توجهی به چشم میخوردکه عبارتنداز:ماذنه ای دربالای گنبد،سنگ محراب به اندازه 125*64سانتیمتربانقش قندیل وکنده کاری های گل وبوته وواژه های مقدس.درورودی چوبی مشبک این بنابسیارظریف بوده که کلمه ی(محمد)چندباردرحلقه هایی به صورت زیبا برآن کنده کاری شده است ودراطراف آن کتیبه ای ازکاشی معرق است که نام دوازده امام به خط نسخ برروی آن نوشته شده ویک شبکه ی گچ بری بسیار خوش نقش برروی نورگیری که درحاشیه اش تاریخ1339دیده می شودوجوددارد.وی افزود:اهمیت بنابه عنوان یکی ازآثارتاریخی دوره ی صفویه به لحاظ شیوه ی برپاکردن گنبدمقصوره ای آن است که درواقع می توان ساختمان گنبدکبودتبریزوشیخ لطف ا...اصفهان راتقلیدی ازاین بنادانست.وی بااشاره به تاثیرات معنوی این مسجدوباتاکیدبربرجستگی وابهت آن درمقایسه بامساجدتازه ساخت اظهارداشت:دردل این مسجدتاریخی،روح دینداری واعتقادوتقدس وفضای معنوی خاصی حاکم است.آقای غیاثی افزود:این بنادرسال1346به شماره 771درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است وهم اکنون به عنوان مسجدجامع آماده بازدید هموطنان دراوقات فراغت تابستان بویژه دانش آموزان ،دانشجویان واقشارفرهنگی میباشد.

آدرس کوتاه :