مصاحبه فرماندار تفت با رادیو ایران


فرماندار شهرستان تفت در مصاحبه با رادیو ایران به معرفی شهرستان تفت پرداخت و توضیحاتی در مورد نحوه برگزاری جشنواره انار ارایه داد.
Loading the player...
آدرس کوتاه :