معارفه رییس جديد مرکز جامع روانپزشکی


رییس جديد مرکز جامع روانپزشکی استان يزد (تفت) با حضور فرماندار معرفي شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، فرماندار تفت در اين مراسم با اشاره به اینکه سخت ترین کارها در دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت رییس بیمارستان است افزود : با افزایش تکنولوژی و همچنین پیشرفت علم پزشکی توقع و انتظارات جامعه نیز افزایش می یابد و این فشار بر عهده رییس بیمارستان است چون رییس بیمارستان باید از طرفی خدمات قابل قبولی برای مردم شهر مهیا کند و از طرفی دیگر باید فضای آموزشی و پژوهشی را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان آماده کند.
وی با اشاره به خدماتی که این بیمارستان به مردم استان و حتی شهرستان هاي  همجوار ارائه می کند افزود: باید توجه بیشتری به آن شود و در این مسیر از مشارکت همه پرسنل و همکاری مسئولین شهری استفاده شود .
"ابوالقاسم دهقان" به خدمات و تلاش هاي ارزنده دكتر سيد مجتبي ياسيني اشاره و وي را افتخاري براي استان يزد عنوان نمود و  ضمن تقدير و تشكر براي رئيس جديد اين مركز آرزوي موفقيت نمود.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد انشاالله شاهد تغيير و تحول مناسب اين مركز در راستاي ارائه خدمات مطلوب به مردم استان باشيم.  
در پايان دكتر قاسم دستجردي به عنوان رئيس جديد اين مركز معرفي شد.
آدرس کوتاه :