معرفي مشاور فرهنگی و آموزشی شهردار تفت


محمد حسين دهقاني تفتي به عنوان مشاور فرهنگی و آموزشی شهردار تفت معرفي شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت،شهردار تفت با صدور ابلاغی"محمدحسین دهقانی تفتی" را به عنوان مشاور فرهنگی آموزشی خود معرفي کرد. محمد حسين دهقانی پیش از این مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت را به مدت شش سال بر عهده داشته که به تازگی بازنشسته شده است.

آدرس کوتاه :