معرفی رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان تفت


در دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با فرماندار شهرستان تفت ، "سید محمد بکاء" به‌عنوان رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان تفت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، در دیدار "علی خورشیدی" مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با "علیرضا نوکار" فرماندار شهرستان تفت ، سید محمد بکاء به‌عنوان رئیس جدید امور مالیاتی این شهرستان معرفی شد.

"علیرضا نوکار" در این نشست بابیان اینکه تکریم ارباب‌رجوع باید اولویت اول مدیر جدید اداره امور مالیاتی شهرستان باشد خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات یکی از راه‌های درآمدی کشور است و تعامل مدیر و کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی و اصناف و سایر مراجعه‌کنندگان می‌تواند نارضایتی‌ها در پرداخت مالیات را کاهش دهد.

فرماندار شهرستان تفت خاطرنشان کرد: با توجه به پراکندگی و تعدد واحدهای صنعتی ، تولیدی و صنفی در نقاط مختلف شهرستان نیاز است مدیران استانی اداره کل مالیاتی با یک نگاه ویژه در تأمین امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز  اداره امور مالیاتی شهرستان تفت را یاری نمایند.

"علی خورشیدی" مدیرکل امور مالیاتی استان در این دیدار عملکرد "سید محمد بکاء" در دوران سرپرستی اداره امور مالیاتی شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته عملکرد اداره امور مالیاتی شهرستان تفت در دوران سرپرستی "سید محمد بکاء" مطلوب بود و ریاست این اداره بر عهده وی گذاشته شد.

خورشیدی خواستار تعامل مناسب رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان تفت با مراجعه‌کنندگان به این اداره شد و افزود: با توجه به ماهیت اداره امور مالیاتی نیاز است با تکریم ارباب‌رجوع و تعامل مناسب و سازنده با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی نارضایتی از این اداره به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری اشاره و بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود سیصد و سی میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان تفت مالیات ارزش‌افزوده پرداخت‌شده است و پروژه‌های عمرانی مناسبی با این اعتبار در نقاط شهری و روستایی شهرستان در حال اجرا است.

در این دیدار با اهدای حکم "سید محمد بکاء" به‌عنوان رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان تفت معرفی و مشغول به فعالیت شد.آدرس کوتاه :