مهارت آموزی نیمی از پرسنل هر نانوایی در شهرستان تفت


رئيس مركز فني و حرفه اي : به موجب قرارداد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یزد در سال جاری می بایست نیمی از شاغلین واحد های نانوایی استان در دوره های ارتقا مهارت شرکت کنند .

 
به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت ، " علي شباني "  با اعلام این خبر گفت : دوره های مهارت آموزی ویژه نانوایان در شهرستان تفت برگزار و آموزش های نظری موضوع قرارداد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزش های عملی در کارگاه های معرفی شده از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی ارائه خواهد شد .
وی ادامه داد : تأمین کارگاه عملی مناسب به انضمام کلیه تجهیزات مورد نیاز ، تأمین مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های عملی اعم از آموزشی و ارزشیابی و اعمال هماهنگی با اتحادیه های صنفی ذیربط در راستای اجرای موضوع قرارداداز تعهدات شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یزد در این قرارداد است .
رئيس مركز فني و حرفه اي  شناسایی و معرفی شاغلین واحد های صنفی نانوایی شهرستان و تأکید بر اجرای قانون الزام فراگیر آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار توسط واحد صنفی نانوایی شهرستان و مکلف نمودن شاغلین آنها برای گذراندن دوره های آموزش و گرفتن گواهینامه مهارت را از دیگر تعهدات این شرکت برشمرد .
" شباني " تعهدات مركز اموزش فنی و حرفه ای را تأمین مربیان واجد کارت مربیگری رسمی ، تأمین کلاس های آموزشی استاندارد ، پذیرش شاغلین معرفی شده از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری ازمون های ارزشیابی ویژه شرکت کنندگان و اعطای گواهینامه مهارت به پذیرفته شدگان در آزمون های ارزشیابی عنوان کرد .

وي افزود : اولين دوره با حضور 14 نفر از نانوايان شهرستان تفت در مركز برگزار گرديد .

آدرس کوتاه :