نتايج المپياد ملي مهارت


سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در مرحله استانی با حضور شركت براداران و خواهران در رشته های مختلف فنی و مهارتی نظیر نرم افزار ، الکترونیک صنعتی،رباتیک ،كنترل صنعتی، مدیریت سیستم های تحت شبكه، طراحی وبوگرافیک، آشپزی وقنادی به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت،" احسان اسدي " مسئول آموزش و سيزدهمين المپياد ملي مهارت شهرستان تفت گفت: سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در مرحله استانی با حضور شركت برادران و خواهران در رشته های مختلف فنی و مهارتی نظیر  نرم افزار ، الکترونیک صنعتی،رباتیک ،كنترل صنعتی، مدیریت سیستم های تحت شبكه، طراحی وبوگرافیک، آشپزی وقنادی به پايان رسيد.
 "احسان اسدي " اظهارداشت: از این تعداد شركت كننده مرحله استاني 16 نفر از آنها كارآموزان مركز تفت میباشند، تعداد 9 نفر را خواهران و 7 نفر را براداران تشكیل می دهند و نیز كارشناسان خبره و عوامل اجرایی آموزش فنی و حرفه ای بر نحوه برگزاری صحیح مسابقات نظارت و همكاری داشتند. وی اضافه كرد: از ویژگی های این دوره از مسابقات رویكرد جهانی مسابقات استانی است و سعی شد مطابق استانداردهای جهانی برگزار شود تاشركت كنندگان پس از موفقیت در این مرحله آمادگی لازم را برای مسابقات كشوری داشتهباشد.
 وي افزود:از شرکت کنندگان دراین دورهازمسابقات 3 نفر در رشته آشپزي " خانم فاطمه دارابي "، رشته شيريني سازي " خانم فاطمه فلاح تفتي " و در رشته رباتيك " آقاي اميد رضا دهقاني " پذيرفته شدند كه پس از كلاسهاي آماده سازی آنان بهمسابقات كشوری اعزام و در صورت موفقیت در مرحله كشوری به مسابقات جهانی فراخوانده می شوند.
آدرس کوتاه :