نشست امام جمعه با مدير كل و مسئولين راه و شهرسازي استان


نسشت امام جمعه تفت با مديران و همكاران در دفتر مدير كل استان يزد در خصوص امور حوزه شهرستان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت ، نشستي با حضور امام جمعه تفت ، مدير كل و مديران املاك و فني اداره راه و شهرسازي استان و رياست اداره شهرستان در محل دفتر مدير كل استان تشكيل گرديد. در اين جلسه امام جمعه با تقدير از رياست و همكاران اداره شهرستان مواردي را در حوزه راه و شهرسازي شهرستان از جمله مصلاي بزرگ تفت و پل  و محور سانيج بيان نمودند و در نهايت در اين موارد بحث و تبادل نظر گرديد.

 

آدرس کوتاه :