نشست رييس اداره تعاون روستايي با بخشدار مركزي شهرستان تفت


رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت در نشستي با بخشدار مركزي شهرستان به ارائه گزارش از شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي حوزه عمل بخش مركزي پرداخت

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت در نشستي با بخشدار مركزي شهرستان به ارائه گزارش از شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي حوزه عمل بخش مركزي پرداخت و همچنين بر اساس مسائل و مشكلات تعاونيهاي مذكور كه در اين رابطه علي احمديان قول هرگونه همكاري و مساعدت لازم جهت بهبود تعاونيها نسبت به ارائه خدمات بهتر به مردم منطقه را اعلام نمودند.

 

آدرس کوتاه :