نشست مسئولين كارگزيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي در تفت


سومين جلسه توجيهي مسئولين كارگزيني دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد درشهرستان تفت برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت، جلسه توجيهي مسئولين كارگزيني واحدهاي تابعه دانشگاه باحضور مديرومعاون محترم نيروي  انساني به ميزباني بيمارستان شهيد بهشتي تفت برگزار گرديد.

ابتدا سرپرست بيمارستان شهيد بهشتي ضمن خير مقدم خدمت حضار مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك را تبريك وتهنيت گفتند و درادامه آقاي صادقي مدير نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي فصل هاي اول وهفتم آئين نامه اداري واستخدامي كارمندان غير هيئت علمي راقرائت نمودند ومورد بحث وبررسي قرار گرفت. درپايان مسائل ومشكلات واحدها به صورت پرسش وپاسخ بيان شد وپيرامون موضوعات مختلف بررسي ونتيجه گيري گرديد.

 

آدرس کوتاه :