نشست نماینده مردم تفت و میبد و فرماندار با کارکنان شبکه بهداشت شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " در این دیدار با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت سالگرد ارتحال امام و قیام 15 خرداد از زحمات کارکنان و مدیریت شبکه بهداشت شهرستان قدردانی کرد و گفت: میرجلیلی و سایر همکاران در شبکه بهداشت شهرستان عملکرد شایسته ای داشته اند و امید است مشکلات شبکه بهداشت شهرستان با جدیت هرچه بیشتر پیگیری شود و اعتبارات استانی و ملی با توجه به اولویت پروژه های شهرستان اختصاص یابد، که بدین منظور هرگونه رایزنی لازم ازسوی بنده و دکتردهقانی انجام خواهد شد.  وی افزود : مسائل و مشکلات شاغلان مجموعه شبکه بهداشت نیز نیاز به رایزنی ها و پیگیری های فرا استانی دارد و با پیگیری های نماینده محترم، باید این موارد در سطح کشور بررسی و  برطرف گردد. در پایان این نشست میرجلیلی رئیس شبکه بهداشت شهرستان به ارائه گزارشی از عملکرد این دستگاه پرداخت و با بیان مشکلات موجود، خواهان رسیدگی مسئولین شد. همچنین جمعی از کارکنان به بیان مشکلات خود پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " در این دیدار با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت سالگرد ارتحال امام و قیام 15 خرداد از زحمات کارکنان و مدیریت شبکه بهداشت شهرستان قدردانی کرد و گفت:

میرجلیلی و سایر همکاران در شبکه بهداشت شهرستان عملکرد شایسته ای داشته اند و امید است مشکلات شبکه بهداشت شهرستان با جدیت هرچه بیشتر پیگیری شود و اعتبارات استانی و ملی با توجه به اولویت پروژه های شهرستان اختصاص یابد، که بدین منظور هرگونه رایزنی لازم ازسوی بنده و دکتردهقانی انجام خواهد شد.

 وی افزود : مسائل و مشکلات شاغلان مجموعه شبکه بهداشت نیز نیاز به رایزنی ها و پیگیری های فرا استانی دارد و با پیگیری های نماینده محترم، باید این موارد در سطح کشور بررسی و  برطرف گردد.

در پایان این نشست میرجلیلی رئیس شبکه بهداشت شهرستان به ارائه گزارشی از عملکرد این دستگاه پرداخت و با بیان مشکلات موجود، خواهان رسیدگی مسئولین شد. همچنین جمعی از کارکنان به بیان مشکلات خود پرداختند.آدرس کوتاه :