نصب گنبد حسينيه قمر بني هاشم (ع) محله بغل سخويد


با حضور بخشدار نیر و جمعی از مسئولان و مردم گنبد حسینه قمر بنی هاشم (ع) محله بغل سخوید نصب شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر ،با حضور بخشدار نیر و جمعی از مسئولان و مردم گنبد حسینه قمر بنی هاشم (ع) محله بغل سخوید نصب شد.آدرس کوتاه :