نمایندگان مدیران سه مقطع در شورای آموزش پرورش انتخاب شدند


مدیرآموزش وپرورش بر استفاده هرچه بیشتر نمایندگان مدیران درشورای آموزش وپرورش درجلسات شوراتاکیدکرد.

  به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،در جلسه ای که با حضور مدیران کلیه مدارس،مدیر آموزش وپرورش،حراست و بازرسی در سالن اجتماعات بر گزار شد پس از رای گیری نمایندگان مدیران سه مقطع در شورای آموزش و پرورش انتخاب شدند. مدیرآموزش وپرورش در این جلسه با توجه به جایگاه شورای آموزش وپرورش ،این شورا را به واسطه حضور بالاترین مقامات شهرستان در جلسه مهم ارزیابی نمود وی ضمن تشریح سابقه تشکیل شورا و اهداف آن گفت:اعضای شورا بایدبا مسائل آموزش وپرورش آگاه باشند عبدالمجید زارع ضمن تقدیر تشکر از نمایندگان قبلی از نمایندگان راه یافته به جلسات شورا خواست تا با همفکری دیگر مدیران در صدد رفع مشکلات موجود و پیشنهاد آن در جلسات شورا باشند.وی درپایان از کلیه مدیرانی که حائزاکثریت آرا شدند آرزوی موفقیت کرد.

لازم به ذکر است در شورای آموزش وپرورش در میان اعضاء 3نفر از مدیران مقاطع ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه حضور دارند که کلیه مسائل و مشکلات مقطع خود بررسی وجهت مصوب شدن وارائه نظرات مطرح می کنند

این نمایندگان به مدت 2سال در شورا حضور دارند.

 در انتخابات اخیر در مقطع ابتدایی سید ابوالفضل منصوری مدیر مجتمع روستایی سید مصطفی خمینی،در مقطع راهنمایی هدایت کاوه مدیر راهنمایی شهید میراب و درمقطع متوسطه صدیقه دهقانی مدیر دبیرستان زینب کبری(س) با کسب اکثریت آرا به شورای آموزش و پرورش راه یافتند.

آدرس کوتاه :